Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
190.
Decyzja Nr 118/MON z dnia 1 września 2021 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych
Minister Obrony Narodowej 2021.09.01
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.09.01 15:02
Treść aktu: