Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
19.
Decyzja Nr 8/MON z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie odwołania upoważnienia
Minister Obrony Narodowej 2014.01.16
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.01.16 11:52
Treść aktu: