Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
19.
Decyzja Nr 35/MON z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wykazu kompleksów magazynowych przeznaczonych do przekazania Agencji Mienia Wojskowego
Minister Obrony Narodowej 2016.02.26
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.02.26 11:46
Treść aktu: