Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
19.
Decyzja Nr 17/MON z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji Resolute Support Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Islamskiej Republice Afganistanu
Minister Obrony Narodowej 2015.01.23
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.01.23 11:57
Treść aktu: