Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
19.
Decyzja Nr 16/MON z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia wyróżniającej nazwy, nadania imienia patrona i ustanowienia Święta 5. Brygady Obrony Terytorialnej
Minister Obrony Narodowej 2018.03.01
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.03.01 16:27
Treść aktu: