Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
19.
Decyzja Nr 16/MON z dnia 17 lutego 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie podporządkowania jednostek organizacyjnych osobom zajmującym kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej albo kierownikom komórek organizacyjnych
Minister Obrony Narodowej 2022.02.18
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2022.02.18 12:08
Treść aktu: