Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
19.
Decyzja Nr 15/MON z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach
Minister Obrony Narodowej 2021.02.17
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.02.17 12:45
Treść aktu: