Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
19.
Decyzja Nr 14/MON z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni
Minister Obrony Narodowej 2019.01.28
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.01.28 10:59
Treść aktu: