Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
189.
Decyzja Nr 321/MON z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2016.12.01
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.12.01 11:03
Treść aktu: