Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
189.
Decyzja Nr 163/MON z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zadań i koordynacji szkolenia z międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2020.11.27
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.11.27 12:15
Treść aktu: