Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
189.
Decyzja Nr 160/MON z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i nadania imienia patrona Jednostce Wojskowej AGAT
Minister Obrony Narodowej 2012.05.28
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.05.28 10:31
Treść aktu: