Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
189.
Decyzja Nr 160/MON z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wykonywania czynności służbowych przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej w jednostkach wojskowych
Minister Obrony Narodowej 2017.10.02
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.10.02 12:17
Treść aktu: