Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
188.
Decyzja Nr 162/MON z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2020
Minister Obrony Narodowej 2020.11.27
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.11.27 11:07
Treść aktu: