Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
188.
Decyzja Nr 155/MON z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Centrum Projektów Informatycznych
Minister Obrony Narodowej 2019.09.24
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.09.24 08:42
Treść aktu: