Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
188.
Decyzja Nr 154/MON z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie naboru w 2012 r. kandydatów do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu w grupie osobowej orkiestr i zespołów estradowych
Minister Obrony Narodowej 2012.05.24
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.05.24 11:40
Treść aktu: