Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
187.
Decyzja Nr 312/MON z dnia 23 listopada 2016 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2016
Minister Obrony Narodowej 2016.11.24
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.11.24 10:32
Treść aktu: