Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
187.
Decyzja Nr 195/MON z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji gospodarki budżetowej Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego za 2012 r.
Minister Obrony Narodowej 2013.07.09
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.07.09 11:57
Treść aktu: