Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
187.
Decyzja Nr 162/MON z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia proporców rozpoznawczych dowódcy 1. Brzeskiego Pułku Saperów oraz jego pododdziałów
Minister Obrony Narodowej 2018.12.12
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.12.12 12:45
Treść aktu:
Załączniki (1):