Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
187.
Decyzja Nr 161/MON z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie terminu przeprowadzenia kontroli okresowej za 2020 r.
Minister Obrony Narodowej 2020.11.27
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.11.27 08:45
Treść aktu: