Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
187.
Decyzja Nr 154/MON z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej i oznaki rozpoznawczej Regionalnego Centrum Informatyki Bydgoszcz im. gen. bryg. prof. dr hab. Elżbiety Zawackiej ps. „Zo”
Minister Obrony Narodowej 2019.09.24
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.09.24 08:00
Treść aktu: