Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
187.
Decyzja Nr 153/MON z dnia 24 maja 2012 r. uchylająca decyzję w sprawie odbywania spotkań z żołnierzami oraz pracownikami wojska dotyczących aktualnych problemów środowiska wojskowego
Minister Obrony Narodowej 2012.05.24
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.05.24 11:37
Treść aktu: