Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
187.
Decyzja Nr 115/MON z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw monitorowania realizacji zadań wynikających ze Strategii współpracy resortu obrony narodowej z Ukrainą
Minister Obrony Narodowej 2021.09.01
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.09.01 10:09
Treść aktu: