Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
186.
Decyzja Nr 240/MON z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej na mundur polowy 10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia
Minister Obrony Narodowej 2015.06.25
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.06.25 12:31
Treść aktu: