Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
186.
Decyzja Nr 161/MON z dnia 10 grudnia 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie systemu pozyskiwania, eksploatacji i wycofywania sprzętu wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Minister Obrony Narodowej 2018.12.12
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.12.12 12:45
Treść aktu: