Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
186.
Decyzja Nr 153/MON z dnia 20 września 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2019.09.23
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.09.23 13:34
Treść aktu: