Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
186.
Decyzja Nr 152/MON z dnia 24 maja 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie zaopatrywania w prasę oraz dzienniki urzędowe komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2012.05.24
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.05.24 11:33
Treść aktu: