Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
185.
Decyzja Nr 311/MON z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej "Instrukcji postępowania z dokumentami standaryzacyjnymi Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"
Minister Obrony Narodowej 2016.11.17
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.11.17 11:51
Treść aktu: