Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
185.
Decyzja Nr 239/MON z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiatkowej oraz oznaki rozpoznawczej Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu
Minister Obrony Narodowej 2015.06.25
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.06.25 12:29
Treść aktu: