Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
185.
Decyzja Nr 160/MON z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia do użytku „Metodyki naliczania kosztów utrzymywania przez przedsiębiorców mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z programu mobilizacji gospodarki, a także udzielania, rozliczania i kontroli wydatkowania przeznaczonej na ten cel dotacji celowej”
Minister Obrony Narodowej 2018.12.07
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.12.07 13:57
Treść aktu: