Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
185.
Decyzja Nr 159/MON z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie uruchomienia II transzy środków na zapomogi dla żołnierzy zawodowych
Minister Obrony Narodowej 2020.11.20
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.11.20 11:43
Treść aktu: