Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
185.
Decyzja Nr 152/MON z dnia 19 września 2019 r. uchylająca decyzję w sprawie systemu planowania zasobów, usług i robót budowlanych w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2019.09.23
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.09.23 13:33
Treść aktu: