Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
185.
Decyzja Nr 114/MON z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Wojskowych Energetycznych Komisji Kwalifikacyjnych oraz zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2021.08.31
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.08.31 14:05
Treść aktu: