Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
184.
Decyzja Nr 216/MON z dnia 4 czerwca 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie gospodarowania niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych
Minister Obrony Narodowej 2014.06.09
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.06.09 12:39
Treść aktu:
Załączniki (1):