Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
184.
Decyzja Nr 159/MON z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2018
Minister Obrony Narodowej 2018.11.29
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.11.29 13:40
Treść aktu: