Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
184.
Decyzja Nr 159/MON z dnia 26 września 2017 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2017
Minister Obrony Narodowej 2017.09.26
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.09.26 10:04
Treść aktu: