Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
184.
Decyzja Nr 158/MON z dnia 19 listopada 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie sprawowania nadzoru nad ochroną informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2020.11.19
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.11.19 13:06
Treść aktu: