Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
184.
Decyzja Nr 151/MON z dnia 19 września 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych
Minister Obrony Narodowej 2019.09.23
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.09.23 13:32
Treść aktu: