Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
183.
Decyzja nr 220/MON z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie Rady Naukowo-Przemysłowej przy Sekretarzu Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2014.06.09
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.06.09 12:37
Treść aktu: