Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
183.
Decyzja Nr 191/MON z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiatkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret Regionu Wsparcia Teleinformatycznego w Bydgoszczy
Minister Obrony Narodowej 2013.07.08
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.07.08 12:35
Treść aktu: