Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
183.
Decyzja Nr 158/MON z dnia 23 listopada 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2018.11.23
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.11.23 13:55
Treść aktu: