Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
183.
Decyzja Nr 113/MON z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”
Minister Obrony Narodowej 2021.08.23
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.08.23 16:09
Treść aktu: