Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
182.
Decyzja Nr 308/MON z dnia 16 listopada 2016 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2016
Minister Obrony Narodowej 2016.11.17
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.11.17 11:46
Treść aktu: