Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
182.
Decyzja Nr 157/MON z dnia 22 listopada 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2018 r.
Minister Obrony Narodowej 2018.11.23
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.11.23 13:44
Treść aktu: