Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
182.
Decyzja Nr 112/MON z dnia 20 sierpnia 2021 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2021
Minister Obrony Narodowej 2021.08.23
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.08.23 13:25
Treść aktu: