Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
181.
Decyzja Nr 307/MON z dnia 4 listopada 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2016.11.08
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.11.08 10:17
Treść aktu: