Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
181.
Decyzja Nr 156/MON z dnia 20 listopada 2018 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2018
Minister Obrony Narodowej 2018.11.22
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.11.22 15:10
Treść aktu: