Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
181.
Decyzja Nr 150/MON z dnia 18 maja 2012 r. uchylająca decyzję w sprawie wprowadzenia "Instrukcji opracowywania planu ochrony środowiska i przestrzennego użytkowania poligonu wojskowego (garnizonowego placu ćwiczeń)"
Minister Obrony Narodowej 2012.05.21
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.05.21 10:28
Treść aktu: