Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
181.
Decyzja Nr 148/MON z dnia 18 września 2019 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, przyjęcia wyróżniającej nazwy, nadania imienia patrona i ustanowienia dorocznego Święta 19. Brygady Zmechanizowanej
Minister Obrony Narodowej 2019.09.20
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.09.20 10:10
Treść aktu: