Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
180.
Decyzja Nr 306/MON z dnia 25 października 2016 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2016
Minister Obrony Narodowej 2016.10.25
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.10.25 12:56
Treść aktu: