Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
180.
Decyzja nr 219/MON z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie określenia kompetencji w zakresie formowania oraz przygotowania sil iśrodkow na potrzeby Grupy Bojowej Unii Europejskiej państw Grypy Wyszehradzkiej, a także utrzymania jej gotowości w okresie dyżuru od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2016 r. r.
Minister Obrony Narodowej 2014.06.09
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.06.09 12:28
Treść aktu: